Dit zijn de leden van het project:Voor vragen neem contact op met de projectleider.Daarnaast is er een bijdrage geleverd door:


Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2017), Leerboek melkwinning. Geraadpleegd op [datum] van [https://wikimelkwinning.groenkennisnet.nl/].

Logo Groen Kennisnet: