Create Content

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het leerboek melkwinning bestaat uit 14 onderdelen. Deze onderdelen staan aan de linkerkant.

.

Het leerboek wordt actueel gehouden door naast de basisstof verwijzingen op te nemen naar nieuwe ontwikkelingen vanuit onderzoek. Ook de melkmachinefabrikanten zullen hun visie op de melkwinning via hyperlinks laten zien. Een aantal docenten vanuit het agrarisch onderwijs zal samen met onderzoek en bedrijfsleven nieuwe ontwikkelingen aan het leerboek toevoegen.  U kunt uw kennis testen met behulp van de Digitale toetsen. Speciaal voor het onderwijs zijn er ook Vragen over de tekst beschikbaar. Natuurlijk vindt u hier ook de informatie over het behalen van het Melkdiploma. Mocht u naar aanleiding van dit boek vragen hebben of willen meewerken aan de verdere ontwikkeling, neem dan contact op met de Projectleider van dit project.

...