Create Content

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Opdracht 4.1 Reinigen stal en melkinstallatie

Intro
Als de veehouder klaar is met melken, begeleidt hij de dieren weer naar de stal of naar buiten. Dan kan het reinigen beginnen.

 Wat leer je met deze opdracht?
Je leert welke handelingen komen kijken bij het reinigen van de stal en de melkmachine.

 Welke bronnen en links kun je gebruiken?
Praktijkopleider, handboek melkwinning melkwinning 

 Wat ga je voor deze opdracht doen op je bedrijf?

 1. Bekijk de handelingen die je praktijkopleider verricht bij het reinigen van de stal en de melkmachine.
 2. Noteer de verschillende stappen in een tabel. Begin bij stap 1: ‘het laatste dier wegbrengen’ en ga alle stappen na tot en met de laatste: ‘het verlaten van de gereinigde stal en melkmachine’.
 3. Schrijf in de tabel ook op welke reinigingsmiddelen de veehouderij bij bepaalde stappen gebruikt.
 4. Vergelijk de handelingen van je praktijkopleider en reinigingsmiddelen die hij gebruikte, met de observaties van 2 klasgenoten. Vergelijk de observaties eerst met klasgenoten die met dezelfde diersoort werken. Noteer de verschillen en beantwoord de volgende vragen.
 5. Vergelijking
  1. Welke veehouders reinigen grondig?
  2. Welke veehouders gaan zuinig en voorzichtig met de reinigingsmiddelen om?
  3. Houden de veehouders bij de keuze van de reinigingsmiddelen rekening met het milieu?

 

Opdracht 4.2 Reinigen melktank

Intro
De melktank op het praktijkbedrijf wordt regelmatig door de RMO (Rijdende Melk Ontvangst) geleegd. Daarna moet de melktank gereinigd worden.

 Wat leer je met deze opdracht?
Je leert hoe de melktank gereinigd wordt nadat deze is leeggezogen.

 Welke bronnen en links kun je gebruiken?
Praktijkopleider, handboek melkwinning
Wat ga je voor deze opdracht doen op je bedrijf?

 1. Beschrijf op welke wijze de melktank gereinigd worden nadat deze is leeggezogen.
 2. Noteer welke reinigingsmiddelen hierbij gebruikt worden.
 3. Maak hier een kort verslag van.

 

Opdracht 4.3. Lozen afvalwater

Intro
Nadat de veehouder de melkstal, de melkinstallatie en het tanklokaal heeft gereinigd, houdt hij veel afvalwater over.

 Wat leer je met deze opdracht?   Je leert hoe het afvalwater geloosd wordt op jouw bedrijf.

 Welke bronnen en links kun je gebruiken? ; Praktijkopleider, handboek melkwinning

 Wat ga je voor deze opdracht doen op je bedrijf?

 1. Vraag aan je praktijkopleider waar hij het afvalwater laat. 
 2. Welke manieren van afvalwaterlozing komen er allemaal voor? 
  Omhoog

5   5 Koelen en bewaren

Omhoog

6 Kwaliteit melk

Opdracht 6.1 Hygiëne

Intro
In het kader van voedselveiligheid en ziektepreventie is het erg belangrijk dat de veehouder hygiënisch werkt rondom de melkwinning.

 Wat leer je met deze opdracht?
Je leert gericht te kijken naar zaken rondom hygiëne op jouw bedrijf.

 Welke bronnen en links kun je gebruiken?
Praktijkopleider, handboek melkwinning melkwinning 

 Wat ga je voor deze opdracht doen op je bedrijf?

...

Opdracht 7.1 Keuze melkstal (Gebruik de melkstalwijzer zie hfst Melkstallen)
Stel je moet een melkstal kiezen, er zijn al een aantal strategische punten bekeken.
De te verwachten arbeid is schaars het uurloon zal de komende jaren oplopen naar € 35,0 per uur. Je moet er dus van uitgaan dat je altijd met 1 persoon melkt.
Je verwacht als ondernemer dat je minimaal 120 koeien gaat melken, maar het zou mogelijk kunnen zijn dat je binnen 5 jaar er toch 20 extra melkt.

...

Opdracht 7.2. Een Melkstal voor de toekomst( Gebruik de melkstalwijzer zie hfst Melkstallen
Je wilt samen met de ondernemer een nieuwe stal bouwen, je hebt van de aannemer een prijs per m2 gekregen voor het melkwinningsgedeelte van € 400,00 per m2. De rente is redelijk hoog, ga uit van 4,5 %, de melkmachine-installatie kan worden afgeschreven in 10 jaar.
Je mag er vanuit gaan dat de arbeid weer schaars en duur wordt. Het gebouw kan afgeschreven wordt in 20 jaar afgeschreven. Onderhoud en verzekering wordt gesteld op 5%. Jullie verwachten binnen 5 jaar 140 melkkoeien te gaan melken.
Het aantal te melken dieren in een melkrobot stellen we op 70

...

Opdracht 10.1 Melkgeldafrekening

Intro
De melkgeldafrekening is een overzicht van de geleverde melk met de bijbehorende opbrengst.

 Wat leer je met deze opdracht?
Je leert hoe je een melkgeldafrekening moet lezen.

 Welke bronnen en links kun je gebruiken?
Melkgeldafrekening Melkgeldafrekening 

 Wat ga je voor deze opdracht doen op je bedrijf?
Vraag een recente melkgeldafrekening van jouw praktijkopleider.

 1. Wat is de prijs per kg vet?
 2. Wat is de prijs per kg eiwit?
 3. Wat was het vetpercentage in de melk en wat waren de totale kilogrammen?
 4. Wat was het eiwitpercentage in de melk en wat waren de totale kilogrammen?
 5. Was er sprake van kwaliteitskorting? Zo ja, hoeveel en waarom?
 6. Welke heffingen worden ingehouden en waarvoor?
 7. Hoeveel van het quotum is reeds volgemolken, en hoeveel mag nog gemolken worden?
 8. Kijk naar de BTW. Moet dit afgedragen worden of heeft het bedrijf dit tegoed? Leg uit.
  Omhoog

11   Ketenkwaliteit

 

 

Omhoog

...

Opdracht 12.1 melkprotocol
1. Is er op je BPV-bedrijf een melkprotocol aanwezig?
Zo ja, maak een kopie en neem deze mee naar school.
Bespreek vooreerst het melkprotocol met je BPV-opleider.
2. Maak een melkprotocol voor je BPV-bedrijf voor een melker die nog nooit op het bedrijf is geweest.
Bespreek het melkprotocol met je BPV-opleider.
Laat het protocol door je BPV-opleider ondertekenen voor akkoord en neem deze mee naar school.
3. Is er op het BPV-bedrijf een bedrijfsbehandelplan aanwezig?
Zo ja, maak een kopie en neem deze mee naar school.
4. Doe de weerstands-check op jouw BPV-bedrijf
a. Bespreek het resultaat met je BPV-opleider
b. Neem de resultaten mee naar school.

13   Andere diersoorten

Omhoog

14   Melkexamen