Create Content

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Waarvoor wordt de lactose uit de melk ook wel gebruikt? Zoek tenminste 3 toepassingen op.
 2. Wat is lactose intolerantie en waardoor wordt dit veroorzaakt?

1.5 Vitamines, mineralen en enzymen

 1. Wat doet het enzym chymosine met eiwit?
 2. Wat doen de enzymen fosfatase en peroxidase?
 3. Waarom wordt zure melk dik wanneer je het verwarmt?

...

4. Reinigen en ontsmetten

...

5. Koelen en

...

bewaren  

 1. Uit welke 5 onderdelen bestaat het koelaggregaat? Noteer ze in de juiste volgorde.
 2. Welke van deze onderdelen hebben een tegengestelde werking en leg dat uit.
 3. Waarom zie je steeds vaker dat nieuwe koelaggregaten buiten geplaatst worden, terwijl dat vroeger niet gedaan werd?
 4. Welk kwaliteitsaspect van de melk gaat veranderen als de melk netjes gekoeld niet 3 maar b.v. 5 dagen op de boerderij blijft?
 5. Noem de voor- en nadelen van een ijsbankkoeltank t.o.v. melkkoeltank met directe verdamping.
 6. Waarvan is de inhoud van de koeltank afhankelijk?
 7. Wat wordt bedoeld met een compacttank?
 8. Waaruit bestaat de kringloop van het koelproces?
 9. Wat wordt bedoeld met de afkorting CFK?
 10. Wat moet de temperatuur van de melk in de tank zijn?
 11. Waarom mag de koelmachine niet worden aangezet als de tank nog leeg is?
 12. Wat kost het koelen van 1000 kg melk?
 13. Waarop kan bespaard worden door het gebruik van een voorkoeler?
 14. Hoe kan het water dat gebruikt is voor de voorkoeling het best worden herbenut?
 15. Wat verstaan we onder warmteterugwinning?
 16. Welke eisen worden gesteld aan de situering van het tanklokaal?
 17. Hoe groot moet het tanklokaal zijn op een bedrijf met 400.000 kg quotum?
 18. Waarom mag een kaal beton niet als vloer voor een tanklokaal?
 19. Waarom worden de koelmachine en het vacuümaggregaat bij voorkeur op een betonnen voet geplaatst?

...

 1. Wat zegt het % nieuw op de MPR uitslag?
 2. Als je gericht aan uiergezondheid wilt werken waar moet je dan een doelstelling voor vastleggen?
 3. Naar welke fokwaarde kun je beter kijken als je vooruitgang wilt boeken op het gebied van uierontsteking? fokwaarde celgetal of fokwaarde uiergezondheid?
 4. Hoeveel tijd moet er zitten tussen het beginnen met voorbehandelen van een uier en het aansluiten van het melkstel? Waarom is dat zo?
 5. Als je 95 lacterende koeien hebt die je 2 keer per dag melkt in een gewone melkstal met 12 stands en je gebruikt rubberen tepelvoeringen. Om de hoeveel maanden moet je de tepelvoeringen dan vervangen?
 6. Schone koeien zijn heel belangrijk om de infectiedruk laag te houden. Hoe zou je “objectief” kunnen zien of jouw koeien schoon genoeg zijn?
 7. Hoeveel procent van je koeien mag maximaal vuil zijn?
 8. En naar welke zaken ga je kijken als je wilt dat je koeien schoner worden?
 9. Waarom is het extra belangrijk dat de uiers van koeien schoon zijn als je melkt met een robot (AMS)?
 10. Waarom is het extra vervelend als je een uiergezondheid probleem hebt met koegebonden bacteriën op een bedrijf met een melkrobot?
 11. Noem eens 5 zaken die de weerstand van je koeien tegen uierontsteking negatief kunnen beïnvloeden?
 12. Bij welke temperatuur krijgen koeien last van hittestress?

Casus

Casus 1.

Dierenarts Jansen gaat naar het bedrijf van Pietersen. Pietersen heeft op zijn bedrijf een te hoog celgetal en wil weten wat hij het beste kan doen. Dierenarts Jansen wil een praktisch plan opstellen voor de veehouder om het celgetal weer naar een normaal niveau te krijgen. Dat doet hij door middel van de vijfpoot.
Maak met behulp van de vijfpoot een actieplan, dat de veehouder kan uitvoeren om zijn celgetal weer op niveau te krijgen.
Werk het actieplan uit. Eventueel kun je het vervolgens ook als beroepsprakijkopdracht uitvoeren.
Zie voor de praktische handreikingen de linken in het hoofdstuk
Uiergezondheid

 
Casus 2

Veehouder Jansen heeft 65 koeien die hij overdag laat weiden. Over het jaar gezien heeft hij altijd een celgetal van rond de 300.000 cellen/ml melk. Hij vindt dit goed want:”mijn melk wordt toch opgehaald?” Ieder jaar gaat het echter in augustus en september bijna mis. Vorig jaar ging hij zelfs een keer ruim door de 400.000 cellen/ml heen. Dit jaar wil hij dat voorkomen en hij wil dus iets aan het voorkomen van hittestress bij zijn koeien gaan doen. Het valt hem op dat de koeien tijdens warme periode minder voer opnemen. Hij overweegt daarom wat meer krachtvoer te gaan voeren in warme periodes zodat de koeien wel voldoende energie en eiwit binnen krijgen. Ook ziet hij dat de koeien goed drinken als ze ’s avonds uit de wei komen. Dat vindt hij een goed teken want ze drinken dus voldoende.
Vraag 1 Is het verstandig om de koeien meer krachtvoer te gaan geven? Waarom wel of waarom niet?
Vraag 2 Wanneer hebben koeien last van hittestress en hoe kun je dit zien aan de dieren?
Vraag 3 Wat kan veehouder Jansen doen om hittestress te verminderen bij zijn koeien?
Vraag 4 Is het een goed teken dat de koeien gelijk gaan drinken als ze binnen komen?
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Vraag 5 Waarom zou het wijzer zijn om gedurende het gehele jaar aan een lager celgetal te werken?

...