Create Content

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

112. Verklaar hoe komt het dat de tepelhouders afgesloten zijn als je tijdens het aansluiten de klauw rechtop houdt.

113. Welke onderdelen heb je beslist nodig bij het automatisch laten afnemen van het melkstel?

...