Create Content

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Anchor
Top
Top
Table of Contents
stylenone
printablefalse
Uiergezondheid en het UGCN

In dit onderdeel maken we veel gebruik van het werk van het UGCN. Het Uiergezondheidscentrum Nederland. Dit project is een gezamenlijk initiatief van NZO, LTO en PZ en werd uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)en heeft veel producten opgeleverd die veehouders kunnen gebruiken.

...

 • Controle
  Hoe doen de dieren het. Bekijk de MPR, Bedrijfsmanagementsysteem of eventueel de kalender.
 • Infectiedruk
  Omgeving (de stal e.d.) en hoogcelgetal koeien of koeien met klinische mastitis.
 • Weerstand:
  Probeer een inschatting te maken van de weerstand van de koeien. (zie weerstandscheck UGCN)
 • Melken
  Melkmachine en melktechniek zijn van belang in de overdracht van met name koegebonden bacteriën.
 • Behandelen:
  Zie hiervoor het bedrijfsbehandelplan.

 

Het bedrijfsbehandelplan wordt samen met de dierenarts gemaakt. Vastgelegd wordt welke koeien wanneer behandeld worden en of de behandelingen effectief zijn. Dit kan door celgetal van behandelde koeien na behandeling te controleren.

...

Het kwartier van het uier is gezwollen, rood en voelt warm aan. Soms heeft de koe ook een hogere temperatuur. Bij subklinische uierontsteking zie je niet aan de melk of aan het uier dat de koe uierontsteking heeft. Wel kun je aantonen dat er meer cellen in de melk zitten. Koeien met meer dan 250.000 cellen in de melk en vaarzen met meer dan 150.00 cellen/ml zijn verdacht. O.a. met een CMT-schaal (CMT = Californische Mastitis Test = vierkwartierenschaaltje) kan worden aangetoond in welk kwartier de subklinsche uierontsteking zit.

...

 • Streptococcus agalactiae(SAG)
 • Streptococcus dysgalactiae(SDY)
 • Staphylococcus Aureus (SAU)
 • Coagulase negatieve staphylococcen (CNS)

Omgevingsbacteriën hebben geen koe of uierweefsel nodig om te overleven. Deze bacteriën komen vooral voor in mest, strooisel en de ligbox. Om mastitis te veroorzaken moeten de bacteriën de gelegenheid krijgen om het uierweefsel van de koe te infecteren. Dit kan via wondjes of een onvoldoende gesloten slotgat. Vooral onder minder hygiënische omstandigheden kunnen omgevingsbacteriën problemen veroorzaken. Tot de omgevingsgebonden bacteriën behoren:

...

Droogzetten
De droogstand kan de uiergezondheid bevorderen, maar dan moet de overgang van melken naar droogstaan wel goed gaan. Het is beter om in één keer te stoppen dan om een aantal melkmalen over te slaan. Ook zou de koe minder dan 12,5 liter melk per dag moeten geven als ze drooggezet wordt.

 

 

Bron: P.J. Rajala-Schultz et all: J.Dairy Sci. 88:577-579
Conclusie: Voor elke 5 liter meer melk boven de 12,5 liter bij droog gaan neemt de kans op een intramammaire infectie met een omgevingskiem rond kalven toe met ten minste 77%)

Omhoog