Create Content

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De melkmachine is veruit de meest gebruikte machine op een veehouderijbedrijf. Met de bijbehorende werkzaamheden vraagt het melken zo’n 30 tot 40 procent van de totale arbeidsbehoefte. De afgelopen tijd is er veel veranderd bij de melkwinning. Zo is het aantal melkkoeien per bedrijf toegenomen. De machinemelktijden werden langer door de toegenomen melkgift. De capaciteit van de melkstal wordt dan ook steeds belangrijker. Moderne melkstallen hebben steeds meer standen en zijn in vergaande mate geautomatiseerd. Ook het automatisch melksysteem (AMS) is inmiddels een geaccepteerde techniek. Het aantal bedrijven met zo’n melksysteem neemt snel toe (2010 2015 ca. 2500 3600 bedrijven).

Omhoog

 

Kwalitatief goed melken wil zeggen:

Snel en volledig melken, waarbij de melkproductie op peil blijft.

Behoud van een goede uiergezondheid, spenen en slotgaten door een hygiënische werkwijze, een goede melktechniek en een juist afgesteld(e) melkmachine of automatisch melksysteem.

Melk winnen met een goede kwaliteit . De melkkwaliteit moet voldoen aan hoge eisen. Dit vraagt een hygiënische werkwijze en een goede reiniging van de melkmachine of het automatisch melksysteem.

Geen nadelige invloed op het welzijn van de koeien.

De werkomstandigheden voor de melker moeten goed zijn.

...

Er zijn verschillende typen melkinstallaties.

     ►  melkmachine van het melkleidingtype
     ►  melkmachine met melkmeetglazen en een melktransportleiding
     ►  emmerinstallatie (minimelker); op grupstallen en als hulpmiddel naast de melkrobot

3 types melkmachines: boven melkleidingtype, midden melkmeetglazen, met hoogliggende melkleidingtype, met laagliggende melkleiding en met melkmeetglazen


Bij alle typen wordt de melk via een melk- of melktransportleiding naar een centrale plaats gevoerd: het melkopvanggedeelte. Dit melkopvanggedeelte bestaat uit:

...