Create Content

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het leerboek wordt actueel gehouden door naast de basisstof verwijzingen op te nemen naar nieuwe ontwikkelingen vanuit onderzoek. Ook de melkmachinefabrikanten zullen hun visie op de melkwinning via hyperlinks laten zien. Een aantal docenten vanuit het agrarisch onderwijs zal samen met onderzoek en bedrijfsleven nieuwe ontwikkelingen aan het leerboek toevoegen.  U kunt uw kennis testen met behulp van de digitale Digitale toetsen. Speciaal voor het onderwijs zijn er ook Vragen over de tekst beschikbaar. Natuurlijk vindt u hier ook de informatie over het behalen van het Melkdiploma. Mocht u naar aanleiding van dit boek vragen hebben of willen meewerken aan de verdere ontwikkeling, neem dan contact op met de projectleiderde Projectleider van dit project.

Doel

Het doel van het leerboek is om mensen werkzaam in de veehouderij sector veehouderijsector competent te maken om de melkwinning op een veilige en goede wijze uit te voeren. Hiervoor zijn vragen, opdrachten en een beoordelingsformulier melken opgenomen. Zowel voor studenten van het MBO en HBO als personen die werkzaam zijn in de melkveehouderij kan het een hulpmiddel zijn om kennis en vaardigheden naar een hoger peil te tillen.

...

Aan de linkerzijde bevindt zich de navigatie. De eerste 13 hoofdstukken geven een goed overzicht over de kennis van melkwinning. Hfst 14 beschrijft de examinering en het praktische opleidingstraject, inclusief de opleiding tot voormelker.  Daaronder bevindt zich het opdrachtendeel met diverse soorten vragen, opdrachten en digitale toetsingtoetsen. Binnen een hoofdstuk is navigatie mogelijk door de inhoudsopgave boven in het scherm. Het ontwikkelcentrum heeft ook materiaal ontwikkeld speciaal voor het mboMBO. Dit is echter alleen toegankelijk wanneer je een toegangscode hebt. Hieronder staan de linken naar deze omgeving:

...

Hebt u vragen m.b.t. tot de informatie neem dan contact op met de personen die genoemd staan in het onderdeel contactonderdeel Contact. Wil u meewerken om het digitale boek up to date te houden vraag dan een bewerkingscode aan bij de projectleider, samen kunnen we op deze wijze dit leerboek in stand houden.