Create Content

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het leerboek wordt actueel gehouden door naast de basisstof verwijzingen op te nemen naar nieuwe ontwikkelingen vanuit onderzoek. Ook de melkmachinefabrikanten zullen hun visie op de melkwinning via hyperlinks laten zien. Een aantal docenten vanuit het agrarisch onderwijs zal samen met onderzoek en bedrijfsleven nieuwe ontwikkelingen aan het leerboek toevoegen.  U kunt uw kennis testen met behulp van de de digitale toetsen. Speciaal voor het onderwijs zijn er ook Vragen over de tekst tekst beschikbaar. Natuurlijk vindt u hier ook de informatie over het behalen van het Melkdiploma. Mocht u naar aanleiding van dit boek vragen hebben of willen meewerken aan de verdere ontwikkeling, neem dan contact op met de projectleider van dit project.

...

Hebt u vragen m.b.t. tot de informatie neem dan contact op met de personen die genoemd staan in het onderdeel contact. Wil u meewerken om het digitale boek up to date te houden vraag dan een bewerkingscode aan bij de projectleider, samen kunnen we op deze wijze dit leerboek in stand houden.