Create Content

Dit zijn de leden van het project:Voor vragen neem contact op met de projectleider.

 • Cor Duim(projectleider)   Groenhorst College c.duim@groenhorstcollege.nl
 • Nico van den Berg          Helicon opleidingen
 • Frans Giesen                  AOC-Oost
 • Helmich Hammer           CAH Dronten
 • Nico van Schaik             Wellant College
 • Harm Rijneveld              Groenhorstcollege
 • Enno Themmen             De Groene Welle
 • Gert Dood                       Aeres HBO Dronten


 • Harm Wemmenhove               Animal Science Group
 • Jansje van Veersen                UGCN
 • Christiaan van Scherpenzeel UGCN
 • Aalt van Kempen                   veehouder/voormelker
 • Arnold Kuiper                         ingenieursbureau van Heemskerk
 • Bart Gietema                          PTC+


Daarnaast is er een bijdrage geleverd door:

 • Productschap van Zuivel( Paul Witlox)
 • Technische melkwinningscommissie NZO ( Koen Veldman DOC)
 • Federatie Agro Techniek (melkmachinefabrikanten)
 • Tipcow (Jan Bakker)
 • Arie van der Graaf(beheerder wiki-omgevingen)


Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2017), Leerboek melkwinning. Geraadpleegd op [datum] van [https://wikimelkwinning.groenkennisnet.nl/].

Logo Groen Kennisnet: